Милениум Клуб България инициира кампания “Краят на прехода” със следните цели:

  Да стимулира пренасочването на погледа на българската общественост от периода 1944-1989 г. към настоящите и бъдещите стратегически проблеми пред държавата;
  Да привлече професионални политолози и историци, доказани на международно ниво, които да спомогнат за неутрален прочит на съвременната история на България, посредством участие в специализирани научни форуми в рамките на кампанията.
  Да открои основните стратегически ценности, върху които поколението на българските Милениали трябва да работи и реализира в следващите 25 години.

В рамките на проекта планираме:

 • Критичен мониторинг на изказвания на обществени личности на теми, свързани с българския преход;
 • Анализи и коментари на нашия специализиран екип, както и на гости на Милениум Клуб България, подкрепящи принципите на кампанията. На откриващата пресконференция на 28.05.2018 ще представим уеб-сайт, създаден за целите на кампанията.
 • Съпътстващи дискусии и неформални форуми в рамките на мрежата на Милениум Клуб България по целия свят. Първото събитие от този тип ще се проведе на 02.06.2018 в Лондон;
 • Научна конференция на тема “България 1944-1989: какво всъщност се случи?” на 09.09.2018 г. в Лондон, с участието на международни експерти в сферата на преходните периоди на държавите от Източна Европа;
 • Финална конференция “Днес е краят на прехода. Какво следва напред” на 10.11.2018 в София, с присъствието на видни политици, историци, общественици, медийни представители и млади хора. Целта на събитието е, посредством отворена панелна дискусия и отчитане на резултатите от кампанията, да изложим визия за приоритетите пред страната за следващите 25 години.